Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

az INKA Dynamic Kft. által üzemeltetett

www.superme.hu honlapon keresztül megvalósuló

adatkezelési műveletekkel és

hírlevél szolgáltatással összefüggésben

 

I. BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassuk Neked, az INKA Dynamic Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.superme.hu honlapon keresztül megvalósuló személyes adatokat érintő adatkezelési műveleteket, és hogy pontos tájékoztatást nyújtsunk adatkezeléssel összefüggő érintetti jogaidról.

II. ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: INKA Dynamic Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 66. 2. em. 19.

Cégjegyzékszám: 01-09-998249

Adószám: 11701839-2-41

E-mail: info@superme.hu

Telefonszám: +36 (20) 396 3051

Honlap: www.superme.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-87725/2015.

III.       AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK BEMUTATÁSA

(A)       TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Rackforest Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 914549

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail: info@rackforest.hu

Telefonszám: +36 70 362 4785

(B)        A HONLAP LÁTOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A cookie-k által kezelt adatok

A böngészésre használt eszközödön elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a böngészésre használt eszközöd beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az általad a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

A cookie-k használatának jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Te hozzájárulásod. A cookie-ek elhelyezését a böngészésre használat eszközödön a honlapra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablak elfogadásával engedélyezed.

Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Fontos, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy nem leszel képes a honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni az adott böngészőben. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookiekal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében található.

Amennyiben szeretnéd visszavonni hozzájárulásod, a böngésződ cookie-beállításai között bármikor megteheted.

A honlapunk által használt cookie-król az alábbi linken érhető el részletes tájékoztatatás: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

C) KAPCSOLATFELVÉTEL A HONLAPON MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEKEN (E-MAIL, TELEFON)

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA A KEZELT ADATOK KÖRE AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés célja, hogy az általad e-mailben, vagy telefonon feltett kérdésekre a Társaság válaszolni tudjon. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, amit a kapcsolatfelvétellel adsz meg a Társaság részére.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

·    név, a beazonosításhoz,

·    telefonszám, a visszahíváshoz,

·    e-mail, cím a válasz fogadásához

Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel lezárultáig tart, de legkésőbb az általad feltett kérdés megválaszolásáig.
Érintettek köre Az érdeklődők, akik a társaság részére valamilyen kérdést tesznek fel.
Kik férhetnek hozzá az érintett személyes adataihoz a Társaság szervezetén belül? A személyes adatokhoz kizárólag a Társaság tulajdonosa és ügyvezetője és a feljogosított asszisztense fér hozzá.
Adattárolás helye és módja Az általad megadott adatok a Társaság szerverén és e-mail fiókjaiban elektronikus formában kerülnek tárolásra.
A személyes adatok címzettjei

(adattovábbítás)

·     a Társaság;

 

A Téged megillető jogok ·     hozzájárulás visszavonásának joga;

·     személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

·     helyesbítéshez való jog;

·     törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);

·     az adatkezelés korlátozásához való jog;

·     az adathordozhatóságához való jog;

·     panasztételhez való jog;

 

(D)       HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA A KEZELT ADATOK KÖRE AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
HÍRLEVÉL KÜLDÉSE
Az adatkezelés célja, hogy amennyiben a Társaság hírlevél listájára feliratkozol, úgy naprakész információt nyújtsunk szolgáltatásainkról és a vállalkozásodat esetlegesen érintő hírekről, eseményekről. Az adatkezelés jogalapja a Te önkéntes hozzájárulásod, amit a hírlevél listára történő feliratkozással adsz meg.

 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés szerinti adatkezelés

·    név (vezetéknév, keresztnév) – megszólítás, kapcsolattartás

·    e-mail – kapcsolattartás.

A megadott adataidat kizárólag addig kezeljük, míg a hozzájárulásodat vissza nem vonod.
Érintettek köre A hírlevél listára feliratozó személyek.
Kik férhetnek hozzá a Te személyes adataihoz a Társaság szervezetén belül? A személyes adatokhoz kizárólag a Társaság tulajdonosa és ügyvezetője és a feljogosított asszisztense fér hozzá.
Adattárolás helye és módja Az általad megadott adatok a Társaság által használt Google Drive-on és a MailChimp szerverén elektronikus formában kerülnek tárolásra.
A személyes adatok címzettje(i)i

(adattovábbítás)

 

·     a Társaság;

·     The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA);

·     Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland);

A Téged megillető jogok ·     hozzájárulás visszavonásának joga;

·     személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

·     helyesbítéshez való jog;

·     törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);

·     az adatkezelés korlátozásához való jog;

·     az adathordozhatóságához való jog;

·     panasztételhez való jog;

 

IV. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

A Társaság az adatkezelési műveletek elvégzéséhez jelenleg az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok és a Társaság határozza meg.

Az adatfeldolgozóink az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek.

 • Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) – tárhely-szolgáltató
 • The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – hírlevélküldés;
 • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland) – nyilvántartás vezetése, tárhely-szolgáltatás

V. ADATBIZTONSÁG

Megfelel technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre abból a célból, hogy személyes adataid megfelelő védelemben részesüljenek. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentéseket hajtunk végre, az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Társaságunk informatikai rendszerét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAID

 1. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Bármikor jogosult vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat visszavonni, ilyen esetben a megadott adataidat rendszereinkből töröljük.

 1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az elérhetőségeinken keresztül tájékoztatás kérhetsz tőlünk a Téged érintő adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:

 • mi az adataid kezelésének célja;
 • melyek azok a személyes adataid, amelyek adatkezeléssel érintettek;
 • mennyi ideig kerülnek tárolásra a személyes adataid;
 • kik férhetnek hozzá az általad megadott személyes adatokhoz;
 • mennyi ideig tároljuk a személyes adataidat;
 • a Téged megillető jogokról;
 • a panasz benyújtásának jogáról;
 • milyen forrásból állnak rendelkezésünkre a személyes adataid.
 1. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Elérhetőségeinken keresztül kérheted, hogy az általunk kezelt személyes adataidat vagy adatait a változtassuk meg (helyesbítsük, javítsuk). A kérelmedet beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesítjük díjmentesen. Amennyiben e határidőt bármely okból nem tudjuk teljesíteni, úgy erről a körülményről tájékoztatunk.

 1. AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Elérhetőségeinken keresztül kérheted, hogy az általunk kezelt személyes adataidat indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:

 • a személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük és kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásodat visszavontad és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adataidat jogellenesen kezeljük;
 • a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A kérelmedet beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesítjük díjmentesen. Amennyiben e határidőt bármely okból nem tudjuk teljesíteni, úgy erről a körülményről tájékoztatunk.

 1. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Elérhetőségeinken keresztül kérheted, hogy a személyes adataid kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben:

 • ha írásban vagy e-mailben vitatatod a kezelt személyes adataid pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt a személyes adataid pontosságát ellenőrizzük;
 • abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes a személyes adataid a kezelése, de nem kéred személyes adataid törlését, de kéred azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll;
 • arról tájékoztatunk, hogy már nincs szüksége a személyes adataidra adatkezelési célból, de Te azok törlése helyett azok zárolását kéred egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez;

A kérelmedet beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesítjük díjmentesen. Amennyiben e határidőt bármely okból nem tudjuk teljesíteni, úgy erről a körülményről tájékoztatunk.

 1. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Elérhetőségeinken keresztül kérheted, hogy az általunk kezelt személyes adataidat bocsássuk a rendelkezésedre tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult vagy arra is, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat közvetlenül vagy a Társaság útján egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

A kérelmedet beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesítjük díjmentesen. Amennyiben e határidőt bármely okból nem tudjuk teljesíteni, úgy erről a körülményről tájékoztatunk.

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEID

Ha megítélésed szerint az adataidnak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy jogosult vagy arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyél az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashatst: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

VIII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsuk. A jelen Tájékoztató módosítását követően megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) értesítünk. Gondoskodunk arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozatot is megismerhesd, kérésedre haladéktalanul megküldjük Neked.

IX. FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”)

 

Budapest, 2020. január 17.

INKA Dynamic Kft.